Саїйт рекламно – інформаційних оголошень Неділя, 05-07-2020, 08:25:31
Вітаю Вас Гость | RSS
Вхід на сайт
Гость
Головна | Реєстрація | Вхід
Пошук
Пользовательский поиск
Меню сайту
Google
Оптом - 05-07-2020,
ОПТ - 05-07-2020,
MA-TEKS

ДЖОН И ЕВА КРУГОСВЕТКА

КИЕВ 2018 ВСТРЕЧА ДЖОН И ЕВА КРУГОСВЕТКА

represents the channel

Представляет канал

Repräsentiert die Kanal

Категорії розділу
АУДИТ [22]
БАНКІВСЬКА СПРАВА [150]
з маркетингу банківської діяльності
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК [40]
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ [33]
blogspot
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Економіка » БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК [ Додати статтю ]

У категорії матеріалів: 40
Показано матеріалів: 1-20
Сторінки: 1 2 »

Сортувати за: Даті · Назві · Рейтингу · Коментарям · Переглядам
Проблеми акціонування державних підприємств з позиції бухгалтерського обліку

Однією з найактуальніших і найболючіших проблем сьогодення для України є роздержавлення і приватизація державної власності. Статистика свідчить, що в 1998 році у недержавному секторі економіки країни функціонувало майже 8 тисяч підприємств, що становить 79,7 % загальної їх кількості; в державному секторі – близько 2 тисяч підприємств, або 20 % відповідно. В той же час у державній власності зосереджено близько 55 % основних фондів, тоді як вартість основних фондів приватизованих підприємств удвічі менша. Потрібно також зазначити, що держава зберігає право власності на понад 25 % майна 3,5 тисячі приватизованих підприємств. А в цілому правом на частку власності держава володіє у більше як 6,5 тисячах приватизованих підприємств.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК | Переглядів: 2175 | Додав: grad | Дата: 10-05-2009 | Коментарі (0)

ОБЛІК ВІДВАНТАЖЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІННОСТЕЙ, ЩО ОПРИБУТКОВУЮТЬСЯ
ЗА КУПІВЕЛЬНИМИ ЦІНАМИ

17. При організації і веденні бухгалтерського обліку відвантаження і реалізації товарів треба виходити зі змін і доповнень до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, п. 72, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3.04.93 р. № 250, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1997 р. № 869 : "Датою реалізації продукції, товарів (робіт, послуг) вважається дата відвантаження (передачі) продукції, товарів, підписання документів про виконані роботи, надані послуги".

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК | Переглядів: 2497 | Додав: grad | Дата: 10-05-2009 | Коментарі (0)

Проблеми бухгалтерського обліку податкових
розрахунків з ПДВ

Проблеми бухгалтерського обліку податкових розрахунків з податку на додану вартість виникли з моменту набрання чинності Законом України "Про податок на додану вартість" від 3.04.97 р. № 168/97 ВР зі змінами до нього від 26.09.97 р. (далі - Закон) та введенням в дію Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість від 1 липня 1997 р. № 141 зі змінами і доповненнями від 17.10.97 р. № 218 ( да-лі - Інструкція).

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК | Переглядів: 3600 | Додав: grad | Дата: 10-05-2009 | Коментарі (0)

Проблеми реалізації принципів бухгалтерського обліку
в Україні при переході до міжнародних стандартів

Фінансова звітність, яку складають підприємства різних країн світу, має певні відмінності, зумовлені соціальними, економічними та політичними чинниками. Подолати ці відмінності якою мірою дозволяють міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО), що носять рекомендаційний характер і служать найбільш зручним засобом “спілкування” між підприємствами різних країн. Важливо з’ясувати особливості механізму їх застосування в Україні.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК | Переглядів: 1843 | Додав: grad | Дата: 14-04-2009 | Коментарі (0)

Складні бухгалтерські проводки не порушують правила подвійного запису, оскільки як у простих, так і в складних проводках зберігається взаємопов'язане відображення господарських операцій на дебеті і кредиті рахунків та рівність дебетових і кредитових підсумків. Так, у наведеному прикладі суми, записані на кредиті двох рахунків (660 000 + 140 000), дорівнюють сумі, записаній на дебеті одного рахунка (800 000). Крім того, кожну складну проводку можна розкласти на кілька простих. У наведеному прикладі це виглядатиме так:
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК | Переглядів: 4469 | Додав: grad | Дата: 14-04-2009 | Коментарі (0)

У даному прикладі на активному рахунку "Каса" по дебету записано залишок коштів у карі на початок звітного періоду 5 000 грн., а також надходження, тобто збільшення коштів у: касі на З0 000 грн.; всього коштів у касі було 35 000 грн. (5000 + 30000). Видаток коштів із каси (зменшення) у сумі 34 000 грн записано на кредит рахунка "Каса". Залишок коштів у касі на; кінець звітного періоду - 1000 грн. (35000-34000).
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК | Переглядів: 3403 | Додав: grad | Дата: 14-04-2009 | Коментарі (0)

РАХУНКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС

1. Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення і будова

Бухгалтерський баланс надає важливу інформацію про наявні ресурси підприємства. Проте для оперативного керівництва необхідна постійна інформація про зміни цих ресурсів та їх джерел, які відбуваються в процесі господарської діяльності. Для цього потрібно відображати кожну операцію в певній послідовності. Відображення господарських операцій безпосередньо у бухгалтерському балансі практично недоцільне, оскільки після кожної з них довелось би складати новий баланс. Крім того, баланс не може забезпечити одержання узагальненої інформації про обсяг змін по кожній групі засобів, або їх джерел. І, нарешті, баланс відображає стан засобів господарства тільки у грошовому вимірнику, облік же матеріальних цінностей потребує ще і натуральних вимірників. Тому поточний облік змін засобів та їх джерел в процесі господарської діяльності забезпечується за допомогою системи рахунків.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК | Переглядів: 1810 | Додав: grad | Дата: 14-04-2009 | Коментарі (0)

Ревізія розрахунків з бюджетом і позабюджетних платежів.
Рахунок 64 "Розрахунки за податками і платежами" призначено для узагальнення інформації про розрахунки підприємства за усіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства, та за фінансовими санкціями, що справляються в доход бюджету.
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК | Переглядів: 2482 | Додав: grad | Дата: 14-04-2009 | Коментарі (0)

Витрати, пов’язані з операційною (основною) діяльністю підприємства, які не включаються до собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг), поділяються на адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати.
На відміну від попереднього порядку фактична собівартість продукції, виготовленої підприємством, що обліковується на рахунку 26 “Готова продукція”, визначається за сумою виробничої собівартості, яка складається із виробничих затрат на виготовлення продукції та загальновиробничих витрат, що обліковуються протягом місяця на рахунку 91.
Загальногосподарські витрати, які обліковуються на рахунку 92 “Адміністративні витрати”, до собівартості готової продукції (робіт, послуг) не включаються і списуються в кінці року заключним записом на фінансові результати загальною сумою наростаючим підсумком з початку року.
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК | Переглядів: 2977 | Додав: grad | Дата: 14-04-2009 | Коментарі (0)

Структура нового Плану рахунків і особливості застосування
окремих бухгалтерських рахунків

Структура нового Плану рахунків бухгалтерського обліку організаційно ув’язана зі структурою нової форми Балансу, встановленої Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 “Баланс” і Звіту про фінансові результати, встановленої ПСБО 3 “Звіт про фінансові результати”.
План рахунків бухгалтерського обліку структурно складається із наступних дев’яти класів рахунків:
Клас 1. Необоротні активи.
Клас 2. Запаси.
Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи.
Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов’язань.
Клас 5. Довгострокові зобов’язання.
Клас 6. Поточні зобов’язання.
Клас 7. Доходи і результати діяльності.
Клас 8. Витрати за елементами.
Клас 9. Витрати діяльності.
Клас 0. Позабалансові рахунки.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК | Переглядів: 3605 | Додав: grad | Дата: 14-04-2009 | Коментарі (0)

РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо застосування нового Плану рахунків бухгалтерського обліку
на підприємствах і в організаціях України з 2000 року

Загальні положення

Впровадження в Україні з 2000 року національних положень(стандартів) бухгалтерського обліку (ПСБО), розроблених на основі міжнародних стандартів, передбачає збереження методологічних підходів і рішень, які оправдали себе в практиці ведення бухгалтерського обліку на підприємствах і в організаціях України та не суперечать новим нормативним документам з реформування бухгалтерського обліку.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК | Переглядів: 3195 | Додав: grad | Дата: 14-04-2009 | Коментарі (0)

Розрахунково-аналітичні методичні прийоми

Використання у контрольно-аудиторському процесі розрахунково-аналітичних методичних прийомів дає змогу встановити загальний стан об'єктів контролю: невиконання державного замовлення випуску продукції народного споживання, зниження продуктивності праці проти запланованої, нерит-мічність виробництва продукції, збільшення браку, збитковість окремих видів продукції, перевитрати металу проти норм, неоптимальні маршрути перевезення продукції тощо.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК | Переглядів: 1900 | Додав: grad | Дата: 14-04-2009 | Коментарі (0)

ВІДОМІСТЬ
аналітичного обліку до субрахунку 902 “Собівартість реалізованих товарів”
КРЕДИТ

Аналітичний облік доходів і витрат від фінансових операцій,
від іншої звичайної діяльності та надзвичайних подій

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК | Переглядів: 2276 | Додав: grad | Дата: 11-04-2009 | Коментарі (0)

Аналітичний облік доходів і витрат основної діяльності
оптово-збутових, оптових і
торговельно-посередницьких підприємств
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК | Переглядів: 2288 | Додав: grad | Дата: 11-04-2009 | Коментарі (0)

7.2. Аналітичний облік доходів, витрат і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності

Загальні положення

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК | Переглядів: 3086 | Додав: grad | Дата: 11-04-2009 | Коментарі (0)

Синтетичний облік доходів, витрат і фінансових результатів
основної діяльності підприємств роздрібної торгівлі
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК | Переглядів: 2691 | Додав: grad | Дата: 11-04-2009 | Коментарі (0)

Синтетичний облік доходів, витрат і фінансових результатів
основної діяльності торговельних підприємств

Особливості синтетичного обліку доходів, витрат
і фінансових результатів торговельних підприємств

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК | Переглядів: 2116 | Додав: grad | Дата: 11-04-2009 | Коментарі (0)

Загальні схеми бухгалтерського обліку
доходів, витрат і фінансових результатів
основної діяльності торговельних підприємств
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК | Переглядів: 1856 | Додав: grad | Дата: 11-04-2009 | Коментарі (0)

РОЗДІЛ I. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ДОХОДІВ, ВИТРАТ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ГОСПОДАРСЬКО-ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

СИНТЕТИЧНИЙ І АНАЛІТИЧНИЙ ОБЛІК ДОХОДІВ, ВИТРАТ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

1. Синтетичний облік доходів, витрат і фінансових результатів

Загальні положення

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК | Переглядів: 3462 | Додав: grad | Дата: 11-04-2009 | Коментарі (0)

з спеціальності «БАНКІВСЬКА І СТРАХОВА СПРАВА»
3. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку.
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК | Переглядів: 1883 | Додав: grad | Дата: 11-04-2009 | Коментарі (0)

1-20 21-40
Наше опитування
Де Ви поповнюєте свiй мобiльний телефон?
Всього відповідей: 606
Пошук
eve1in.com Саїйт
купити шкарпетки червоноград
оптом от производителя
панчішна фабрика каталог
шкарпетки львів
чоловічі шкарпетки
виробництво шкарпеток червоноград
шкарпетки купити
netstore.com.ua
уплотнитель для деревянных дверей deventer клей для дерева раколл уплотнитель для деревянных окон deventer
blogspot
Copyright MyCorp © 2020
eve1in.com Саїйт
купити шкарпетки червоноград
оптом от производителя
панчішна фабрика каталог
шкарпетки львів
чоловічі шкарпетки
виробництво шкарпеток червоноград
шкарпетки купити