Саїйт рекламно – інформаційних оголошень Понеділок, 15-07-2024, 19:14:06
Вітаю Вас Гость | RSS
Вхід на сайт
Гость
Головна | Реєстрація | Вхід
eve1in.com Саїйт
купити шкарпетки червоноград
оптом от производителя
панчішна фабрика каталог
шкарпетки львів
чоловічі шкарпетки
виробництво шкарпеток червоноград
шкарпетки купити
Меню сайту
Google
eve1in.com Саїйт
купити шкарпетки червоноград
оптом от производителя
панчішна фабрика каталог
шкарпетки львів
чоловічі шкарпетки
виробництво шкарпеток червоноград
шкарпетки купити
ОПТ - 15-07-2024,
MA-TEKS

ДЖОН И ЕВА КРУГОСВЕТКА

КИЕВ 2018 ВСТРЕЧА ДЖОН И ЕВА КРУГОСВЕТКА

represents the channel

Представляет канал

Repräsentiert die Kanal

Категорії розділу
Иностранная пресса [39]
clip [2]
ГМК [1]
посвященный горно-металлургическому комплексу присвячений гірничо-металургійному комплексу
Технології [16]
Світ [18]
Львов [2]
Дивитися фільм онлайн [48]
Смотреть фильм онлайн
blogspot
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » 2009 » Червень » 18 » 209 - Підставою для проведення ВЗА є складений протокол взаєморозрахунків між РК і платником податків, який складає ініціатор
18:51:58
209 - Підставою для проведення ВЗА є складений протокол взаєморозрахунків між РК і платником податків, який складає ініціатор
Підставою для проведення ВЗА є складений протокол взаєморозрахунків між РК і платником податків, який складає ініціатор проведення ВЗА( один з двох).До протоколу додаються такі документи:довідка про недоїмку по податках у 3х примірниках - ПА,акт звірки розрахунків між підприємством і РК в 3х примірниках – обидва учасники ВЗА складають.
Протокол узгоджується :
галузевим управлінням мінфіну
фінупром обл ДА
ГРК( керівник міністерства чи відомства)
Підприємство
Бюджетна установа
38.Задачи бух.обліку викон.б-ту у фін.органах.Бух.регістри з обліку викон.б-ту у фін.органах і порядок їх зберігання.
Облік виконання бюджету у фін органів покладений на відповідні служби. Облік виконання ДБ здійснюють управління і відділи БО і звітності у складі ГУ ДКУ і його територіальних органів.Облік виконання місцевих бюджетів здійснюють головні бухгалтерії і бух-ї у складі фін управлінь і відділів.Задача обліку виконання бюджету : повне , достовірне і своєчасне відображення процесу виконання бюджту ( держ та місцевого). ВИВЧЕННЯ ОБЛІКУ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ базується на вивченні:
первинних документів , якими оформлюються операції по виконанню бюджету і схем документообігу;
облікових регістрів, в якихвідображаються ті чи інші операції;
порядку записів в зазначених документах.
ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ – письмові свідоцтва, що фіксують і підтверджують операції, включаючи розпорядження і дозволи адміністрацій на їх проведення.
ОБЛІКОВІ РЕГІСТРИ - носії спец формату ( паперові та машинні) у вигляді відомостей, книг, журналів тощо, призначені для хронологічного, систематичного та комбінованого нагромадження, групування і узагальнення інформації з первинних документів , що прийняті до обліку.
На сьогодні в У.використовують наступні облікові регістри:
регістр синтетичного обліку – книга-журнал головна( ф.1-ф)
регістр аналітичного обліку
книга поточних рахунків РК і касових видатків ( ф.№3-ф)
книга розрахунків з іншими бюджтами ( ф. № 4-ф)
книга доходів ( ф. №5-ф)
Кожна книга повинна бути пронумерована, підписана : найменування, назва книги, звітний період. У всіх книгах повинні бути найменування відкритих рахунків, а у книзі доходів - коди бюджетної класифікації. Записи вкнигах здійснюються на основі меморіального ордеру, який складається на основі довідок чи реєстрів.
39.Документи бух.обліку викон-ня б-ту у фін.органах і порядок їх зберігання.
На сьогоднішній день для обліку виконання бюджету використовуються наступні первинні документи:
розпис доходів та видатків бюджету
довідка про доходи, що надійшли на рахунок місцевого бюджету(ф№3)
розпорядження на перерахування з рахунку місцевого бюджету( ф№5)
реєстр доходів , що надійшди на єдиний казначейський рахунок
розпорядження на перерахування коштів ДБ з єдиногь казначейського рахунку
повідомлення про взаємні розрахунки ( ф№11)
платіжне доручення
інформація від банківських установ( виписки з рахунків відповідного бюджету3 та форма щоденної звітності( ф №412)
меморіальний ордер( ф №274)
40.План рах-в поточного бухобліку викон-ня б-ту у фін.органах(порівн.хар-тика діючого і запропон.)
Основою організації обліку виконання бюджету є встановлення плану рахунків. До кінця 1997 року в У. Діяв план рахунків , який був розроблений при СРСР. Наказом ГУ ДКУ від 27.12.1997 року №137 був затверджений новий план рахунків з обліку виконання ДБ і місцевих. На протязі 1998 року здійснюється його впровадження в практику.
Старий


Після списання касових доходів і видатків за рахунком 90 визначаються результати виконання бюджету. Для цього визначається Сальдо 90.Після проведення всих записів СКЛАДАЄТЬСЯ БАЛАНС. В новому році після затвердження бюджету з р.90 списується сума залишку на початок року, що передбачена бюджетом на покриття видатків звітного року. При цьому кредитується р.040.ОБОРОТНО- КАСОВА готівка, що передбачена в затвердженому бюджеті і вільні залишки коштів бюджету залишаються на рахунку 090.
60.Місячні звіти ГРК,які фін-ся із ДБ.
Б-на звітність- звітність ГРК,РК2 та РК3 і відпов.фін.органів за одерж.і використ.кошти
з Б.Б-на звітність віднос.до елементів методу бух.обліку,являєсобою заключний этап бух.узагальнення інформ.
Б-на звіт.буває: 1.за своїм признач.-зовнішня і внутрішня
2.за обсягом пок-ів -первинна і зведена
3.за термінами складання і подання -періодична(місяч.,кварт.) і річна.
А. ГРК,які фін-ся із ДБ.
ГРК щомісячно складають і подають органам Казнач.форму№2-МДБ «Звіт про викор-ня асигнувань із ДБ» В зазначеній формі вказ.:
-коди відомчої,функц-ї,економ.класиф.
-асигнув.на звіт.період.
-лімітовані асигнув.звіт.періоду
-залишок Б-них коштів на поч.року
-надійшло коштів за звіт.період
-касові видатки
-залишок Б-них коштів на кін.звіт. року
Касові видатки-ті видатки,які не ліше перерах РК,але і використані.
61. Місячні звіти ГРК,які фін-ся із МБ.
Щомісяця склад.і подають фін.упр-ям та відділам форму звітності 1-ММБ «звіт про викон кошторису установи по асигнуваннях із МБ».Ця форма звітності склад з 2-х частин: видатки та відомості про рух коштів на поточних рах. В першему розділі зазнач:
-коди бюдж.класиф
-асигнув.на звітній період
-лімітовані асигнув.звітного періоду
-касові видатки з початку року.
В 2-й частині звіту в розрізі рах установи на поточні і кап.видатки:
-залишок на поч.року
-надійшло до бюдж.з поч року
-касові видатки за звітн.місяць
-залишок на кінець звітнього місяця
Залишок на кін звіт міс=зал на поч року(2-й р. Звіту)+надійшло з поч року(2-й р.)-касові видатки із поч року.
62.Кварт.,річна звіт.ГРК,які фін-ся ізДБ і МБ-в.
РК,які фін-ся із ДБ та МБ і мають позабюджетні кошти
Щомісюсклад.звіт по формі№4-МД-МБ «звіт про викор позабюдж коштів» Звіт склвд в загальних сумах за видами позабюдж коштів: спец сум,сум за дорученнями,депозитних сум,інш позабюдж коштів.Уформі вказ :1)затверджено кошторисом2)залишок позабюдж коштів на поч року 3)надійшло позабюдж коштів за звіт період 4)використано-всього,у т.ч.спрямовано на бюдж видатки 5)залишку позабюдж коштів на кін звіт періоду.
Всі форми місячної звітності ГРК подають відпов фін органам(органам казнач,фін упр,відділам)до 8-го числа місяця наступного за звітним.Підписи:керівник та головний бухгалтер.Форми квартальної звітності ГРК:1)баланс викон кошторису(Ф-1),2)звіт про викор коштів(виконання кошторису)установи по бюдж асигнув(Ф-2),3)звіт про викон плану по мережі,штатах,контингентах(Ф-3),4)звіт про викор позабюдж коштів.
Квартальні форми звітності подають з 20-го числа 1-го міс за звітн кварталом до 1-го числа 2-го місяця за звітн кварталом.
Річні форми звітності ГРК:ф1-ф4+ф5,ф6,ф15.
Ф5-«річний звіт про рух основних засобів»,Ф6-«річний звіт про рух мат цінностей»,Ф15-«звіт пронедостачі,крадіжки грош коштів та мат цін в бюдж установах».Форми річної звітності подають:1.ГРК,які фін-ся із ДБ-с20.02по1.03 року наступного за звітним,2.ГРК,які фін-ся з МБ-до20.02року наступного за звітним.Підписи:керівник і главбух.
66.Міс.звіти органів ДКУ про викон-ня ДБ.
Форми звітності про викон-ня ДБ,які готуютьоргани Казнач.були затвердж.листом ГУДКУ від 23.03.98р. «Про порядок склад.і строки подання місяч.звітів про викон.ДБ».Місяч.форма звіт-ті склад.із 2-х частин:доходи та видатки.В1-й частині звіту вказ.доходи відпов.до складових:
-податкові надходж.SYMBOL 59 \f "Symbol" \s 6;
-неподатк.надходж.SYMBOL 59 \f "Symbol" \s 6;
-доходи від операцій із кап-ломSYMBOL 59 \f "Symbol" \s 6;
-офіційні трансфертиSYMBOL 59 \f "Symbol" \s 6;
-держ.цільові фонди.
Звіт склад.відпов.доходів б-ної класиф-ї на підставі аналіт.обліку доходів(книга 5Ф).У зазнач.формі проставл.сума доходів,які надійшли до б-ту з поч.року.2-га частина звіту склад.на підставі:
1)аналіт.обліку фін-ня,який ведвться в книзі 3ФSYMBOL 59 \f "Symbol" \s 6;
2)звітів ГРК,РК ІІ і ІІІступ.SYMBOL 59 \f "Symbol" \s 6;
3)інформ.,яку одерж.від банк.установ про залишки коштів на поточних рах-х РКSYMBOL 59 \f "Symbol" \s 6;залишки на реєстраційних рах-х,відкр.в органах Казнач.В зазнач.формі вказ-ся:
1)коди відомч.функц-ної економ.класиф-ції (всього 13 знаків)
2)найменув-ня видатків
3)залишок б-них коштів на поч.року
4)надіцшло коштів за звіт.період
5)касові видатки
6)залишок б-них коштів на кін.звіт.періоду.
Звндені місяч.звіти про викон-ня ДБ подають ГУДКУ упр-ня Казнач.в АРК ,в областях,м.Києві і Севастоп. До 12-го числа міс.,наступ.за звітн.Територ.відділи ДК подають місяч.звіти про викон-ня ДБ територ.упр-ням ДК в термін ,який дозволяє зведену звітність підготув.і подати ГУДКУ до 12-го числа .Ці терміни встанов.спец.листами ,які територ.упр-ня ДК надсил.територ.відділам.Форми кварт.звітності аналог.формі місячної звітності.І місячн.і кварт звіт. Склад.за наростаючим підсумком в тис.грн.Підписи:гол.бухгалтер і керівник відпов. органу Казнач.
63.Міс.і кварт.звіти фін.органів про викон.МБ-в.
Мінфін АРК,обласні і міські(Київ,Севастополь)упр-ня подають місячні звіти про викон-ня місцевих б-тів ГУДКУ до 12-го числа місяця,наступ.за звіт.Місяч.форма звіт-ті про викон-ня МБ аналог.формі місяч.звіт-ті про викон-ня ДБ,яка склад.в органах ДК.Склад.з 2-х частин:доходів і видатків.Підписи:керівник і гол.бухгалтер.Фін.відділи склад.,подають місяч.звіти про викон-ня відпов.МБ-ів фін.упр. до 10-го числа місяця,наст.за звіт.Підписи:керівнмк і гол.бухгалтер.
Форми квартальної звітності:
1)форма№1-«Баланс викон-ня б-ту»
2)форма№2-«Звіт про викон-ня б-ту(по доходах і видатках)»
3)ф№3-«Звіт про викон-ня плану помережі,штатах,контингентах установ,во знаход.наМБ-х.»
4)ф№4-«Довідка про викор-ня коштів позабюдж.фонду місц.рад нардепів».
Дані у зазнач.формах визнач.відпов.до б-тної класифік.в грн.В ф№1 вказ.залишки на кінец звіт.періоду.Ф№2-вказ.план із урахув-ям внесених змін на звіт.період викон-ня на кін.звіт.періоду.Ф№3-показ.факт.наявність (кількість)на кін.звіт.періоду.Ф№4-залишок коштів позабюдж.фонду рад нардепів на кін.звіт.періоду.Підписи:гол.бухгалтера,начальника б-ної інспекції чи відділу,керівник фін.упр чи відділу.Термін -подають ГУДКУ до 20-го числа 1-го міс.за звіт.кварталом.Фін.відділи подають кварт.звітн-ть фін.упр-ям з 8-го по16число 1-го міс.за звіт.кварталом.
64.Річна звіт.фін.органів про викон.МБ.
Залишаються 4 форми кварт.звіт-ті і додаються : ф№6-«Дані про наявність та рух осн.засобів і матер.цінностей».До цієї форми склад.наступ.довідки:
-про видатки по оплаті безкоштовно наданих робітникам квартир і комунальних послуг
-про видатки пофонду оплати працівників установ,що перебув.на місц.б-тах
-про суми,що направлені на видатки за рах-х цільовіх коштів.
Терміни:Мінфін АРК,фін.упр-ня обл-их і міських держ.адміністрацій подають зведені звіти про викон-ня МБ-в ГУДКУ з 20.02 по 1.03 року,наступ.за звіт.Фін.відділи подають річні звіти про викон-ня МБ фін.упр-ням до 10.02 року,наступ.за звіт.Підписи,ті,що і у формах кварт.звітності.Порядок та затвердж.звітн при викон-ні ДБ та МБ України.
55.Сут-сть і признач. Контролю за викор-ням б-тних асигнувань.
ОбSYMBOL 162 \f "Symbol" \s 6ўєктивною основою фін.контролю виступає контрольна ф-ція фін-в.Сферою фін.контролю охоплені всі етапи б-ного процесу.Відомо 3 форми фін.конртолю:попередній,поточний,наступний чи послідуючий.Види фін.контролю:держ.,відомчий,аудиторський,внутр.господар-й.На стадії б-ного план-ня важливу роль відіграє попередній і поточний фін.конотроль.Даний контроль здійсн.органи,які беспосередньо приймають участь у б-ному план-нні.Контроль за викор-ням б-них коштів -це один із напрямків фін.конролю.Осн.завдання - досягти цільового рац-ного і ефективного витрачання коштів,виділених із б-ту.Найважливішими методами фін.контролю є:ревізія,перевірка.
56.Осн.ф-ції КР підрозділів(відділів,груп в р.-нах,містах і р.-нах у містах.
Держ.КРУ функц-є із 1.02.93р.на основі закону про держ.КРУ в Укр.Гол.завданням КРУєздійсн-ня держ.контролю за витрач.коштів і мат.цінностей,їх збереж.,станом і достовірністюбух.обліку і звітності в Мін-вах,відомствах,держ.комітетах,держ.фондах,б-них устан.,а також на підпр-х і в орган-ях,які отрим.кошти із б-тів усіх рівнів та держ.валют.фондів,розроб.пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень та запобіг.їх у подальшому. По стр-рі КРУ склад. із 3-х ланок:
-Головне КРУ
-КРУ в АРК,обл-тях,м.Києві та Севастополі
-КР підрозділи в містах ,р.-нах і р.-нах в містах.
Ф-ції ГКРУ і КРУ в АРК,м.Києві і Севастоп.:
1)організація роботи КР підрозділів в АРК,обл-ях,Києві,Севастоп.,по провед.ревізій і перевірок,узагальн.наслідків док-х ревіз.і перевірок у вип.передбач.закон-вом,повідомлення про них органів законодавч.та викон.владиSYMBOL 59 \f "Symbol" \s 6;
2)проведення ревіз.та перевірок фін.діяльн.,стану збереж.коштів і мат.цінностей,достовірн-ті обліку і звіт-ті в мін-вах,відом-вах,держ.комітетах та ін.органах держ.викон.влади,в держ.фондах,в бюдж.устан-х,а також на підпр-ах і в орган-ях,які отрим.кошти із б-ту та із держ.валют.фондівSYMBOL 59 \f "Symbol" \s 6;
3)провед-ня ревіз.та перев.правил.витрач.держ.коштів на утрим-ня місц.органів викон.влади,установ і орган-цій,що діють за кордоном і фін-ся за рах.держ.б-туSYMBOL 59 \f "Symbol" \s 6;
4)провед.ревіз.і перев.повноти оприбутк-ня,прав-ті витрач.і збереж.валют.коштівSYMBOL 59 \f "Symbol" \s 6;
5)здійсн.контролю за усуненням недоліків і порушень,виявл.попередн.ревіз.і перев-миSYMBOL 59 \f "Symbol" \s 6;
6)розробка інструктивних та ін.нормат.актів про провед.ревіз.і перевірокSYMBOL 59 \f "Symbol" \s 6;
7)здійсн-ня методичн.керівництва і контролю за діяль-тю підпорядк.Кр підрозділів,узагальн.досвіда провед.ревіз.та перевірок і пошир.його серед КР служб,розробка пропозицій щодо удосконал.контролю.
Органи КРС розгляд.листи,заяви і скарги громадян про факти поруш.закон-ва із фін.питань.Звернення ,де повідом.про крадіжки,розтрати,недостачі,ін.серйозні правопоруш.,негайно пересил.правоохорон.органам для прийняття рішення згідно із чин.закон-м.
Ф-ції КР підрозд.(відділів,груп) ур-нах,містах і р.-нах у містах:викон.ф-ції,перерах.вище за винятком 1 і 7.
57.Організ.ревізій і перевірок.
Ревізія -сис-ма контрол.дій,які направ.на всебічну перевірку фін-госп.діяль-ті підпр-в,установ і орган-цій із метою встан-ня законності провед.операцій,дотрим.фін.дисципліни,порядка і правил організації і обліку,достовірн.звітності.Ревізії проводять беспосер.в орга-ціцях,установах,на під-вах.Класиф.ревізій:
1.По свому обсягу:
-часткові -при них перевір.окремі види господ.операцій,або окремі напрямки діяльн-ті
-тематичні-перевірення однотипних установ чи орг-цій по окремих специф.пит-ннях
-комплексні-перевір.всі сторони діяльн-ті підпр-ва,установ
2.В залежн.від умов і хар-ру ревізуємих обSYMBOL 162 \f "Symbol" \s 6ўєктів:
-суцільна-перевір.всі док-ти,які хар-зують фін-госп-ку діяль-ть,почин.від останньої ревізії
-вибіркова-перевір.:а)всі док-ти за певний проміжок часу,б)певні док-ти за час,який пройшов після останньої ревізії.Якщо у ході вибіркової ревізії будуть встан.поруш-ня,то провод.суцільна ревізія.
3.В залежн.від їх орг-ції:
-планові-ревізії,які проводять згідно із планом КР роботи контрол.органів
-позапланові-реаізії,які пров.по спец.завданнях вищестоящих контролюючих органів
-додаткові-проводять у тих вип.,коли при проведенні 1-ої ревізії неповністю встан.факти порушень фін-госп.діяльн-ті
-повторні-ревізії,які пров.після планової,щоб перевірити,як підпр-во чи установа усуває недоліки,відмічені в акті.
4.В залежн.від джерела даних,які є базою для проведен.ревіз.
-документ.контроль-полягає в тому,що всі господар.та всі інші операц.перевір.відпов.до первинних док-в,якими ці операції оформл.Перш за все при документ.ревіз.перевір.:1)наявність і достовірн.первин.док-тів 2)правильність оформ-ня і своєчас.їх обліку 3)законність видатків,відповїх планам,ефектив-ть їх викор-ня.
-фактичний-включ.перевірку факт.наявн-ті грош.коштів і матер.цінностей,вивчення факт.стану обSYMBOL 162 \f "Symbol" \s 6ўєкту,який перевір.по їх наявності у натурі,їх відповідності даним бух.обліку.До факт.контролю віднос.:інвентаризація,обстеження,експертна оцінка
Перевірка-обстеження та вивчення окремих сторін фін.-госп-діяльн-ті під-ва,орг-ції,установи,або їх підрозділів.Перевірка здійсн.на основі докум.,який підписує керівник відпов.контролюючого органу.Ревіз.проводять не частіше одного разу на рік .При ревізії фін.органу перевір.:1)стан б-ної роботи,2)доцільність і ефективність фін-ня передбач.видатків,3)додерж.штатно-кошторисної дисципліни,4)правильність ведення бух.обліку,5)правильність склад.та достовірність звітності.
58.Оформлення рез-тів ревізії.
Результати ревіз.оформл.шляхом складання відпов.акту,який є держ.документом.Акт підпис.ревізором,керівником і гол.бухгалтером підп-ва,установи,де проводилась документ-на ревізія.
Вакті ревізії приводяться слід.лані:
1.Акт про викон-ня фін.планів і кошторисів,а в необх.випадках і їх окремих пок-ків.
2.Факти порушень законів,постанов уряду,наказів,інструкцій.
3.Факти нецільового викор-ня коштів та ін.порушень фін.дисципліни,безгосподарності,недостач,крадіжок та привласнення грош.коштів та матер.цінностей.
4.Виявлені в процесі ревізії додаткові резерви збільш.накопичень та скорочення витрат.
Аки ревізії складається в 3-ї примірниках і надається ревізуючому органуSYMBOL 59 \f "Symbol" \s 6;установі,де проходила ревізіяSYMBOL 59 \f "Symbol" \s 6;вищестоячому органу(установі).Матеріали ревізії розглядають керівні працівники КРС,гол.контролери-ревізори по областях,АРК,м.Києві та Севастоп.Внеобх.випадках по матер.ревізії докладають Мінфіну і Кабміну України.
59.Ревізії б-них установ.
Основні завдання ревізії б-них установ:1)додерж.б-ної дисципліни,2)перевірка прав.планув-ня і викор-ня б-них коштів,3)збереження грош.коштів і матер.цінностей,4)прав.ведення обліку і звітн-ті,5)законність утвор.та ефект-ть викор-ня позаб-них коштів.
При ревіз.б-них установ перевір.:1)прав.склад-ня і викон-ня кошторису видатків,2)законність і обгрунт-ть передбач.в кошторисі видатків,3)виявл.прав-ть відображ в кошторисі пок-ків і звіт-х данних про мережу та контингенти на поч.року.
В ході ревіз.особл.увага приділ.:1)перевірці фонду з\п,2)аналіз.витрати на харч-ня(додерж.норм цих видатків)в лікарнях,дитяч.установах,санатор.,будинках інвалідів,3)перевірці витрат на кап.вклад-ня і кап.ремонт-перевір.на основі затвердж.кошторису на буд-во та ремонт обSYMBOL 162 \f "Symbol" \s 6ўєктів,4)перевірці прав.,доцільності,ефектив-ті факт.витрат:а)викор-ня установою осн.пок-ків затвердж.кошторису,відпов-ть розмірів фін-ня і факт.видатків рівню викор.плану робіт,б)цільове викор-ня,в)законність і доцільність видатків,додерж.режиму економії,г)прав.документ.оформ.видатків.
Якщо в б-ній установі є спец.кошти,то перевір.законність їх утворення,наявність кошторисів спец.коштів,прав-ть і доціль-ть викор-ня цих коштів.При ревіз.б-ної установи також перевір.додерж.їх керівниками прав РК,встан-ся,чи не проводились видатки без відома керівника цих установ.
51.Рах. із обліку б-них позичок,їх хар-ка.
При обліку викон.ДБ викор.субрах. 051 «Короткотерм.позички видані і одерж.із ДБ».А на дан.етапі наз. «Короткотерм.позички видані і одерж.із МБ»-052.Укожній ланці цей субрах.має свою назву.051 рах.іде у кореспонд.із 010рах.-кошти б-ту в банках.В дан.вип.рах.А.С-до-Д.-тове,що показ.непогаш.заборг.по позичці виданій. При обліку викон. б-ту АРК і м.К.і С.для обліку б-них позичок викор.субрах.051 «Коротк.терм.позички одерж. із ДБ» та 052 «Коротк.терм.позички,видані із МБ».Субрах-ки 051,052 ідуть у коресп.із 011-поточн.рах-к МБ.051-П.,С-до -К-тове показ.непогаш.заборг.по позичці одерж.052-А.При обліку б-ної позички р.-них б-тів,р.-нах у містах та містах без рай.поділу викор.052 субрах.« Коротк.терм.позички,оделж. Із МБ».на дан.рівні цей рах.-П.Іде в кор-ції із 011.При обліку викон.р-них б-тів в сільськ.місцев. та міськ б-тів міст із р.-ним поділом для обліку б-них позич.викор.052р. «Коротк.терм.позички,одерж.і видані із МБ».Рах-А-П.Іде в кор. Із 011.

2.Стр-ра б-ного процесу та методологія б-ної діяльн-ті.
3.Органи упр-ня б-том.
4.Складові БМ.
5.Органи сис-ми Мінфіна:ф-ції,стр-ра.
6.ЦА Мінфіна:ф-ції,стр-ра.
7.ДПА:ф-ції,стр-ра.
8.КРУ,як самост.підрозділ Мінфіну:ф-ції,стр-ра.
9.ДКУ,як самост.підрозділ Мінфіну:ф-ції,стр-ра.
10.Фінупр.облдерж.адміністрації: ф-ції,стр-ра.
11.міські і р.-ні фін.відділи: ф-ції,стр-ра.
12.Рах.палата Укр.:гол.завдання,ф-ції.
13.Б-ний регламент.Відпов-ть держ.органів законодавчта викон.влади.
14.Б-тне план-ня:визнач-ня,задачи,принципи.
15.Підготовча робота по склад.проекта б-ту.
16.Порядок і терміни склад.ДБ.
17. Порядок і терміни розгляду і затвердж.ДБ.
18.Порядок склад.розгл.і затвердж.місцевих б-тів.
19.ЗУ про ДБ,його зміст.
20.Поняття б-ного фін-ня та його орган-ція.
21.Принципи і методи б-ного фін-ня із ДБ та МБ-в.
22.Документооборот при фін-ні із ДБ за відомч.стр-рою.
23. Документооборот при фін-ні із ДБ через органи ДКУ.
24. Документооборот і порядок отрим.готівки РК.
25. Документооборот і процес оплати рах-в.
26. Документооборот при фін-ні із МБ-в.
27.Поняття і орг-ція викон-ня б-ту(органи,які забеспеч.викон-ня б-ту).
28.Розпис доходів і видатків,як основа викон-ня б-ту.Б-тна класиф.
29.орган-ція викон-ня доход.частини б-ту.
30. Документооборот,повяз.із мобілізац.доходів.
31.Взаємовіднос.між б-ми різних рівнів,їх форми та орг-ція
32.Взаємні розрах.між б-ми:причини виникн.і правила провед.
33. Документооборот ,повяз.із взаємн.розрах.між б-ми.
34.Б-тні позички:поняття,правила надання.
35. Документооборот,повяз.із наданням і погаш.позичок.
36.Взаємозалік коштів із фін-ня видаткв у рах.погаш.недоїмки за належними до б-ту платежами:причини виникн.та правила провед.
37. Документооборот,повяз.ізпрвед.взаємозаліку коштів із фін-ня видатків у рах.погаш.недоімки за належними до б-ту платежами.
38.Задачи бухобліку викон.б-ту у фін.органах.Бух.регістри із обліку викон.б-ту у фін.органах і порядок їх зберігання.
39.Докум-ти бухобліку викон.б-ту у фін.органах і порядок їх зберіг.
40.План рах поточн.бухобліку викон.б-ту у фін.органах(порівн.хар-ка діючого і запропон).
41.Баланс викон.б-ту.
42.Джерела форм-ня та напрямки викор.грош.коштів.
43.Рах-ки із обліку грош.коштів,їх хар-ка(діючого плану).
44.Рах.із обліку р.-сів б-ту,їх хар-ка(в запропон.плані).
45.рах.із обл.доходів,їх хар-ка(в запропон.та діюч.плані).
46.Бух.проводки із обліку доходів.
47.Рах.та бух.проводки із обл.фін-ня і видатків б-ту(відпов.до діючого плану).
48. Рах.та бух.проводки із обл.фін-ня і видатків б-ту(відпов.до запропон.плану).
49.Рах.із обліку взаємн.розрах.,їх хар-ка
50.Бух.проводки із обліку взаємн.розрах.між б-ми.
51.Рах із обліку б-них позичок,їх хар-ка.
52. Бух.проводки по б-них позичках у процесі обліку викон.ДБ,обл.і міськ.(міста держ підпор-ня).
53.Бух.проводки по б-них позичках у процесі обліку викон.рай.б-тів у містах із р.-ним поділом і МБ-в обл.підпор-ня без рай.поділу,рай.б-тів у сільськ.місцевості,міськ.б-тів міст обл.підпор.із райподілом.
54.Річне заключення рах.і визнач.рез-в викон-ня б-ту.
55.Сутність та признач контролю за викор-м б-них асигнувань.
56.Осн.ф-ції КРУ(підрозд.,відділів,груп у р.-нах,містах і р.-нах у містах.
57.Орг-ція ревізій і перевірок.
58.Оформл.рез-ів ревізії.
59.Ревізії б-них установ.
60.Місячні звіти ГРК,які фін-ся із ДБ.
61.Місячні звіти ГРК,які фін-ся із МБ.
62.Кварт.,річна звіт-ть ГРК, Місячні звіти ГРК,які фін-ся із ДБ та МБ-в.
63.Місячні і кварт.звіти фін.органів про викон.МБ-в.
64.Річна звітн.фін.органів про викон.МБ.
65.Річна звітн.про викон.ДБ і порядок її затвердж.
66.Місячні звіти органів ДКУ про викон.ДБ.

Категорія: Дивитися фільм онлайн | Переглядів: 3210 | Додав: grad | Теги: LOST | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0

Водохреща 2019

Вы смотрели я смотрю тоже?: Кобзон умер: как Украина запомнила "звезду-авторит...

дискуссия успокаивает и вдохновляет надежду на то, что мир не так уж плох КРУГОСВЕТКА

4G, 4,5G в Украине шок И когда это будет

Випускний на площі під дощем шкільний випуск 2018

Червоноград Випускний 2018

Повне відео - Випускний 2018 у Червонограді.

2018 ДЖОН И ЕВА КРУГОСВЕТКА

КИЕВ ВСТРЕЧА ДЖОН И ЕВА КРУГОСВЕТКА

Выпускной и последний звонок

Випускний і останній дзвоник

Монетизация

Коллаборация, или сотрудничество

Я в шоке от клубники в 2018 году на рынке - снег в Карпатах какие цены в Украине Клубника соль мука сахар гречка Город Львов Ровно Луцк Ковель

Купить носки оптом от производителя 1opto.com.ua

панчішно-шкарпеткова фабрика eve1in.com

купить шкарпетки оптом

Носки Оптом 15-07-2024 eve1in.com Перейти на сайт Мы онлайн, задавайте вопросы!

Шоки, какие дороги в Украине


Google

Custom Search


Купить носки оптом от производителя

optom socks wholesale noski-optom noskioptom duna opt kamis shop

купить шкарпетки оптом

Welcome! Lviv  Львов. промо Tylko we Lwowie  Утром я еду во Львов. 01  Дороги Украины до Львова. 02  Монастырь и церковь Святого Онуфрия Львова. 03  улицы Богдана Хмельницкого Львова и увидели. 04 Выходной день для перевозки во Львове. 05  это Украина 2018. 06  Мэр Львова в поддержку Сенцова. 07 

Автобус, лимузин, дороги, Карпаты, Украина, Bus, limousine, road, Carpathian Mountains, Ukraine,

Город полностью затоплен затопило после ливня the city flooded the flood місто затопило потоп Вулиці затопило наводнение ВЕСЬ ГОРОД ЗАТОПИЛО ВОДОЙ! SHTORMAGEDDON ШТОРМАГЕДДОН

  главаря "ДНР" жизнь и смерть Захарченко

http://1opto.blogspot.com/2018/09/blog-post.html УБИТ Захарченко

Вы смотрели я смотрю тоже?: УБИТ Захарченко : главаря "ДНР" жизнь и смерть гла...

Вы смотрели я смотрю тоже?: УБИТ Захарченко : главаря "ДНР" жизнь и смерть гла...: УБИТ Захарченко : главаря "ДНР" жизнь и смерть главаря Весь путь главаря террористов "ДНР" Захарченка Александр Захар...

http://1opto.blogspot.com/2018/09/blog-post.html

Водохреща 2019

погода в Украине осенью Лето продлится до ноября

погода в Украине осенью Лето продлится до ноября

avatar
Наше опитування
Сайту потрібен форум?
Всього відповідей: 37
Пошук
eve1in.com Саїйт
купити шкарпетки червоноград
оптом от производителя
панчішна фабрика каталог
шкарпетки львів
чоловічі шкарпетки
виробництво шкарпеток червоноград
шкарпетки купити
netstore.com.ua
уплотнитель для деревянных дверей deventer клей для дерева раколл уплотнитель для деревянных окон deventer
blogspot
Copyright MyCorp © 2024