Саїйт рекламно – інформаційних оголошень Понеділок, 15-07-2024, 17:50:16
Вітаю Вас Гость | RSS
Вхід на сайт
Гость
Головна | Реєстрація | Вхід
eve1in.com Саїйт
купити шкарпетки червоноград
оптом от производителя
панчішна фабрика каталог
шкарпетки львів
чоловічі шкарпетки
виробництво шкарпеток червоноград
шкарпетки купити
Меню сайту
Google
eve1in.com Саїйт
купити шкарпетки червоноград
оптом от производителя
панчішна фабрика каталог
шкарпетки львів
чоловічі шкарпетки
виробництво шкарпеток червоноград
шкарпетки купити
ОПТ - 15-07-2024,
MA-TEKS

ДЖОН И ЕВА КРУГОСВЕТКА

КИЕВ 2018 ВСТРЕЧА ДЖОН И ЕВА КРУГОСВЕТКА

represents the channel

Представляет канал

Repräsentiert die Kanal

Категорії розділу
Иностранная пресса [39]
clip [2]
ГМК [1]
посвященный горно-металлургическому комплексу присвячений гірничо-металургійному комплексу
Технології [16]
Світ [18]
Львов [2]
Дивитися фільм онлайн [48]
Смотреть фильм онлайн
blogspot
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » 2009 » Червень » 18 » 209 - Бюдж. процес характеризує і відображає систему управління бюджетом, яка в свою чергу включає
18:53:43
209 - Бюдж. процес характеризує і відображає систему управління бюджетом, яка в свою чергу включає
Б.М. - сукупність взаємопов’язаних дій, прийомів, методів, направлених на управління рухом бюджетних потоків і відносин , які виникають в процесі руху вказаних потоків.
Як керувати цими потоками і відносинами і складає зміст б.м.
Об’єктом б.м. є бюджет.В сучасній ек літературі бюджет розглядається з 3х сторін:
- за формою – це фінансовий план
- за сутністю – економічна категорія
- за матеріальним змістом – централізо-ваний фонд державних ресурсів
Суб’єктом б.м. є органи управління бюджетом.
Предметом б.м. як учбової дисципліни є бюджетний процес та управління ним.

3.Органи упр-ня б-том.
Бюдж. процес характеризує і відображає систему управління бюджетом, яка в свою чергу включає:
органи управління бюджетом
структуру бюджетного процесу та методологію бюджетної діяльності
Органи управління бюджетом можна згупувати в 3 групи:
органи законодавчої та виконавчої влади (ВР,КМ,обласні та міські держадміністрації, раднардепи). Повноваження ВР – Конституція ст.85.Повноваження КМ – там же ст.116
органи оперативного управління бюджетом:
- органи системи Мінфіна( центральний аппарат мінфіна, мінфін ре-ки Крим, обласні і міські фін управління, міські і районні фін відділи);організації при мінфіні(органи Держказначейства; КРУ)
- ДПА
- Рахункова палата
Органи нефін профілю, які виконують функції, безпосередньо пов’язані з формуванням доходів та фінансуванням видатків бюджета:
- митний комітет та його підрозділи
- органи МВС
- органи юстиції та нотаріату
- природоохоронні органи та інспекції
- інспекції по контролю за цінами
По лінії фінансування видатків:
- головні розпорядники коштів (ГРК)
- розпорядники коштів 2го та 3го рівня (керівники міністерств, відомств, виконавчих органів і т.д.), які одержують кошти з бюджету і несуть відповідальність за їх цільове використання.

2.Струк-ра б-ного рпоцесу та методологія 
б-ної діяльн-ті.
По структурі бюджетний процес складається з 4х етапів:
складання
розгляд
затвердження
виконання
Перші три етапи є БЮДЖЕТНИМ ПЛАНУВАННЯМ.
Рівень бюджетного планування залежить від 
3-х основних чинників:
1 - від чіткого формулювання цілей і задач, які вирішує та чи інша держава – це класична вимога до менеджменту та б.м. в тому числі;
2 - від достовірності тієї інформації, яка використовується в бюджетному плануванні
3 - від методів, які використовуються при бюджетному плануванні.
Відомо три методи при складанні бюджету:
1)Метод прямого рахунку ; 2) нормативний ;
 3) Аналітичний.
Взагалі бюджетне планування засноване на балансовому методі.
Існує 3 варіанти збалансув-ня б-ту:
Зменьшення видаткової частини
Збільшення доходної частини
Встановлення реальних джерел покриття дефіциту бюджету.

4.Складові БМ.
СКЛАДОВІ Б.М. визначаються загальними функціями управління, а саме :
- стратегічне планування
- планування реалізації стратегії
- організація виконання розроблених планів
- облік
- контроль
Відповідно виділяються 3 складових БМ:
1. організація планування бюджету і виконання бюджету
 2. облік виконання бюджету
3. контроль за виконанням бюджету
Сутність управліньської діяльності полягає в прийнятті своєчасних правельних рішень з питань планування і виконання бюджету. В свою чергу прийняття таких рішень засновується на аналізі певної іформації, яка характеризує стан об’єкту управління (бюджета) на певну данту
Задача обліку – забезпечити систему управління необхідною інформацією
Інформація є тою забезпечуючою системою, без якої неможлива управлінська діяльність. Інформація характеризує стан об’єкту управління – бюджету на певний час, або за певний проміжок часу.
До інформації ставляться наступні вимоги:
1. Достовірність; 2. Своєчаснітсь; 3. Повнота.
Контроль за виконанням бюджету є складовою фін контролю, фін контроль - реалізаця на практиці контрольної функції фінансів.
Органи, на які покладено функцію контролю за виконанням бюджету:
податкова адміністрація
КРУ
Рахункова палата
Органи системи Мінфіну
Форми фінансового контролю:
- попередня - покликана запобігати порушенням законів
- поточна - провадяться всіми фінансами у процесі використання ПП коштів
- наступня - використовуються після надходження доходів чи провдених видатків
Методи фінансового контролю:
1 - ревізія - метод документального контролю за фін.-господ. діяльністю ПП, за дотриманням законодавства з фінансвих питань. За наслідками її складається акт
2 - перевірка - це обстеження й вивчення окремих ланок фін.-госп. діяльності ПП. Наслідки перевірки оформляються довідкою чи доповідною запискою.

5.Органи сис-ми Мінфіну :ф-ції,стр-ра.
Положення про фін органи України було затверджено Постановою КМУ №147 від 27.02.1997.
Система органів Мінфіну:
- центральний апарат Мінфіну
- фінансвові управління облдержадміністр.
- міські і районні фінансові відділи
В своїй діяльності Центральний Аппарат мінфіну керується Конституцією, законами, постановами КМУ, Указами і розпорядженнями Президента та іншими нормативними документами.

6.Центр.апарат Мінфіну :ф-ції,стр-ра.
Функції ЦА Мінфіну:
1. реалізує державну фінансову політику
2. бере участь у розробці балансу фін ресурсів , платіжного балансу, зведеного валютного плану, а також державних цільових фондів
3. організує роботу, пов’язану із складанням проекту Держбюджету , за дорученням КМУ визначає порядок і терміни подання необхідних матеріалів для складання проекту бюджету
4. організує виконання Держбюджету по доходах і видатках
5. складає розпис доходів та видатків
6. здійснює методичне керівництво в галузі територіального фін-бюдж планування
7. розробляє порядок надання із Держбюджету дотацій, субсидій, субвенцій
8. здійснює контроль за коштами, що видаються з Держбюджету
9. складає звіт про виколнання Держабюджету(ДБ), розробляє пропозиції щодо ефективного використання коштів ДБ
10. розробляє правила складання та виконання державного та місцевих бюджетів, розробляє бюджетну класифікацію
11. здійснює контроль за випуском та обігом цінних паперів
12. організує виготовлення цінних паперів і документів суворого обліку, затверджує нормативно-технічну документацію з цих питань
13. здійснює загальне керівництво діяльність КРУ та органів Держказначейства

Очолює ЦА міністр. Він має 10 заступників. Для узгодження вирішення питань, які покладені на ЦА мінфіну утворюється КОЛЕГІЯ. Головою колегії є міністр фінансів. Членами колегії заступники міністра та начальники управлінь мінфіну.
Умовно всі відділи ЦА мінфіну можна поділити на три основні підгрупи:
ЗАГАЛЬНІ УПРАВЛІННЯ :
- бюджетне
- управління доходів
- вдосконалення фінансового механізму
- цінними паперами фінансового ринку
- головне управління по організації виробництва цінних паперів
- головне управління дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння
- гол. Упр. Бухобліку
- валютно-економічне
- управління зв’язків з місцевими організаціями
ГАЛУЗЕВІ:
- фінансоми матеріального виробництва
- фінансами транспорту, зв’язку і сфери послуг
- фінансами АПК та охорони природи
- фінансування освіти , науки і культури
- фінансування охорони здоров’я і соц захисту населення
- фінансування оборони і правоохоронних органів
- фінансування держапарату і оплати праці
ЗАБЕЗПЕЧУЮЧІ:
- управління комп’ютерізації
- управління кадрів і навчальних закладів
- юридичний відділ
- протокольний відділ
- режимно-секретний відділ
- управління справами (канцелярія)

10.Фін.упр.обл.держ.адміністрації: 
 ф-ції, стр-ра.
Фін управління облдержадміністрації утворюється рішенням відповідної облдержадмін. за принципом подвійного підпорядкування. Підзвітне ЦА Мінфіну і області.
Функції обласних фінупрівлінь:
1. здійснює державну фін політику на даній території
2. визначає порядок і строки надання облупру та відділам , виконкомам міських і районних Раднардепів матеріалів для підотовки проекту облбюджету та розрахунків щодо розмежування відповідних податків між ланками місцевих бюджетів.
3. Здійснює перевірку правильності складання і затвердження кошторисів бюджетних установ
4. Здійснює контроль за цільовим використанням коштів, виділених з обласного бюджету
5. Розробляє порядок надання з облбюджету бюджетам нижчих рівнів дотацій, субсидій , субвенцій
6. Склад.розпис.доходів і видат.обл.б-ту,а також затвердж.його
7. забезпечує виконання облбюджету (здійсн.фін-ня із обл.б-ту,веде бух.облік кас. викон.обл.б-ту за доход.і вид.)
8. перевіряє бух звіти і баланси обласних відділів і управлінь міст і районів обласного підпорядкування.
Здійснює контроль за випуском і обігом ЦП і веде реєстрацію їх випуску в області

СТРУКТУРА: очолює начальник, має помічників, заступників. ВІДДІЛИ:
головна бухгалтерія
бюджетний відділ
відділ доходів
відділ фінансів матеріального виробництва
відділ фінансування соц захисту населення
відділ фінансів пром компдексу і охорони природи
відділ фінансування місцевих органів влади і управління
відділ грошового обігу , ЦП та з питань нових форм господарювання
відділ кадрів та спец роботи
відділ комп’ютерізації
адм-госп відділ

11.Міські і р.-нні фін.відділи :ф-ції,стр-ра.
РАЙОННІ ФІН ВІДДІЛИ( НИЗОВА ЛАНКА)
Очолює завідуючий. 3 відділи:
бугалтерія
бюджетна інспекція (відділ)
відділ доходів

Функції місцевих фінансових органів полягають в наступному:
1 - втілення в життя державної фінансової політики;
2 - аналіз показників розвитку економіки відповідного регіону;
3 - вживання заходів щодо оздоровлення фінансового становища галузей підвідомчого Раді народних депутатів господарства;
4 - збільшення доходів бюджету;
5 - розробляють проектів зведених балансів фінансових ресурсів для відповідних територій розвитку фінансових можливостей регіону і на основі їх розробляють бюджети відповідних Рад народних депутатів;
6 - ведення обліку і складання звідності про виконання бюджету;
7 - підготовка інформаційних матеріалів, доповідей органам місцевої влади та управління про хід і підсумки виконання бюджету, пропозиції про збільшення доходів;
8- вирішують питання про відстрочення платежів;
9 - вносять пропозиції виконавчим органам про надання пільг з податків і платежів до бюджету за висновками податкових інспекцій;
10 - беруть участь у розробці пропозицій щодо зміни форм власності та методів господарювання на підприємствах комунальної власності, створення ринку цінних паперів, ведуть реєстрацію і облік випуску цінних паперів акціонерними товариствами, комерційними банками та іншими структурами;
11 - фінансують заходи щодо розвитку місцевого господарства, освіти, охорони здоров’я, науки, культури, місцевих органів влади і управління, соц.-економічних програм.

7.ДПА :ф-ції,стр-ра.
Вперше ДПС в Укр.була створ.в 1991р. і вкл.3 рівні: ДПІ, ПІ в обл. та містах К.та С., ПІ-ї в містах і р.-нах.
 В1996р., згідно указу Презид.на базі ПІ було створ. ДПА. Зміни також відбулися у підпорядкуванні податк. ревізії. Якщо спочатку податк. міліція входила до складу органів Внутр. справ, то з 1996 р. податк. міліція підпорядковується ДПА вищого рівня. 
 У 1998р. було прийнято нову редакцію закону про ДПС в Укр., згідно якої була закріплена така структура:
- вищий рівень - ДПА
- середня ланка - ПА в областях, м.Києві і Севастополі;
- низова ланка - податк. інспекції в містах, районах і районах у містах.
СТРУКТУРА ДПА:
1)упр-ня непрямих под.,
2)упр.організ.док.перевірок юр.осіб,
3)упр.оподат.фіз.осіб,
4)упр.прямих под.,
5)упр.роботи із платниками под.
ФУНКЦІЇ ДПА:
1) Організ.роботу ДПА та ДПІ
2) Видає у вип.,передб.законом,норм.-прав.акти і метод.рекоменд. із питань опод-ня
3) Затвердж.іорми под.розрах.,звітів,декларацій та ін.док-в,повSYMBOL 162 \f "Symbol" \s 6ўяз.із обчисл.і сплатою под.,ін.платежів
4) розSYMBOL 162 \f "Symbol" \s 6ўясн.через засоби мас.інформ. порядок застосув.закон.та ін.норм.-прав.актів про под. Ін.платежі та організ.викон.цієї роботи орг.ДПС.
5) Здійсн.заходи щодо добору, розстановки, проф. підготовки та перепідг.кадрів для органів ДПС
6) подає органам ДПС методичну і практ.допомогу в орг-ії роботи,пров.обстеж.та перевірки їх стану
7) організ.робрту поствор.інформ.сис-ми АРМ та ін.засобів автоматиз-ї та компSYMBOL 162 \f "Symbol" \s 6ўютер-ї робіт органів ДПС
8) розроб.осн.напрями,методи,форми провед. перев.додерж.под.та вал.закон-ва
9) передає відпов.правоохор.органам матеріали за фактами правопоруш.,за які передб. кримін. відпов.
10) подає Мінфіну та ГУДКУ звіт про надходж. под.і платеж.
11) Вносить пропоз. Та розроб.проекти міжнар. договорів стос.оподатня, викон. міжнар. договори
12) надає фіз.особам ідентиф.номери і надсил. До ДПІ картку із іден.номером і веде єдиний банк даних про платн.под.-юр.осіб
13) прогноз.,аналіз.надходж.под.,ін.плат.,джерела под.надходж.,вивчає вплив МЕ пок-в і под.закон-ва на надходж.под.,розроб.пропоз.щодо їх збіл. Та змен. Втрат б-ту
14) забезпеч.виготов акциз.марок,їх зберіг., продаж, організ.роботу,повSYMBOL 162 \f "Symbol" \s 6ўяз.із здійсн.контролю за наяв.марок на жуп.алког.напоїв,тютюн.вироб.
внос.пропоз.щодо вдоскон.под.закон-ва

8. Державна КРСУ,як самост.підрозділ Мінфіну :ф-ції,стр-ра.
Державна КРСУ функціонує з 1.02.1993 на основі закону «Про Державну КРСУ»
СТРУКТУРА - складається з 3х ланок:
1. Головне КРУ
2. КРУ АР Крим, областей, м.київ, севастопіль
3. контрольно-ревізійні підрозділи у містах, районах, районах у містах.
ФУНКЦІЇ ГКРУ і КРУ в АРК, м.К і Сев.:
1) організація роботи КР підрозділів в АРК,обл-ях,Києві,Севастоп.,по провед.ревізій і перевірок,узагальн.наслідків док-х ревіз.і перевірок у вип. передбач. закон-вом, повідомлення про них органів законодавч.та викон.владиSYMBOL 59 \f "Symbol" \s 6;
2) проведення ревіз.та перевірок фін.діяльн.,стану збереж.коштів і мат.цінностей,достовірн-ті обліку і звіт-ті в мін-вах,відом-вах,держ.комітетах та ін.органах держ.викон.влади,в держ.фондах,в бюдж.устан-х,а також на підпр-ах і в орган-ях,які отрим.кошти із б-ту та із держ.валют.фондівSYMBOL 59 \f "Symbol" \s 6;
3) провед-ня ревіз. та перев. правил. витрач. держ.коштів на утрим-ня місц. органів викон. влади,установ і орган-цій,що діють за кордоном і фін-ся за рах.держ.б-туSYMBOL 59 \f "Symbol" \s 6;
4) провед.ревіз.і перев.повноти оприбутк-ня,прав-ті витрач.і збереж.валют.коштівSYMBOL 59 \f "Symbol" \s 6;
5) здійсн.контролю за усуненням недоліків і порушень,виявл.попередн.ревіз.і перев-миSYMBOL 59 \f "Symbol" \s 6;
6) розробка інструктивних та ін.нормат.актів про провед.ревіз.і перевірокSYMBOL 59 \f "Symbol" \s 6;
7) здійсн-ня методичн.керівництва і контролю за діяль-тю підпорядк. КР підрозділів, узагальн. досвіда провед.ревіз.та перевірок і пошир.його серед КР служб, розробка пропозицій щодо удосконал.контролю.
Органи КРС розгляд. листи, заяви і скарги громадян про факти поруш.закон-ва із фін.питань. Звернення, де повідом.про крадіжки, розтрати,недостачі,ін.серйозні правопоруш., негайно пересил.правоохорон.органам для прийняття рішення згідно із чин.закон-м.
Ф-ції КР підрозд.(відділів,груп) ур-нах,містах і р.-нах у містах:викон.ф-ції,перерах.вище за винятком 1 і 7.

9.ДКУ, як сомост.пілрозділ Мінфіну :ф-ції,
стр-ра.
З виходом Указу Президента від 27.05.1995 №335-95 «Про Державне казначейство(ДК) України» були утворені органи Держказначейства. 1995р. – КМУ «Положення про ДК України»
Мета створення ДК:
1. Забезпечення ефективного управління коштами ДБ
2. Підвищення ефективності фінансування видатків в межах наявних в ДБ ресурсів.
СТРУКТУРА ОРГАНІВ ДК:
Вища ланка – Головне управління ДКУ
Середня - Управління ДК в ре-ці Крим, областях, мм.К.іС.
Базова – відділи ДКУ в містах, районах, районах міст
ФУНКЦІЇ ДКУ:
організація касового виконання ДБ, здійснення контролю за цим
управління наявними коштами ДБ
облік касового виконання бюджету за доходами і видатками
здійснення фінансування з бюджету
складає зведену звітність про виконання ДБ
здійснення управління державним боргом України
здійснення контролю за використанням та надходженням коштів загальнодержавних цільових фондів
Розробка і затвердження нормативно-методичних документів з питань бюджету, звітності і організації виконання бюджету( як державного, так і місцевих)
СТРУКТУРА ГОЛОВ. УПРАВЛІННЯ ДКУ:
Керівництво і група при керівництві
Управління організації, аналізу виконання зведеного бюджету та позабюджетних фондів
У. Прогнозування доходів ДБ
У. Оперативно-касового планування видатків ДБ та міжбюджетних розрахунків
Оперативно-контрольне у.
Управління бухобліку та звітності
У. Координацї та розвитку органів ДКУ та методологічної роботи
У. Комп’ютерізації та інформ систем
У. Обслуговування державного боргу
Контрольно-ревізійне у.
Відділ фін забезпечення системи казначейства
Відділ добору, розстановки та перепідготовки кадрів
Юр відділ
У. Справами

12 Рахункова палата (РП) України :гол.завдання,ф-ції.
Рахункова палата (РП) була утворена у 1996 році ( Закон» Про РП» від 11.07.1996).
Відповідно до закону РП виконує наступні ФУНКЦІЇ:
контролює хід виконання законів У. Та Постанов ВРУ
здійснює контроль за виконанням ДБ по доходах та видатках , видатках по обслуговуванню держборгу( зовн / внутр)
контролює використання коштів загальнодердж цільових фондів( позабюджетних)
здійснює контроль за діяльністю органів ДКУ з питань управління наявними коштами ДБ України , проходження бюджетних коштів і коштів фондів в НБУ та інших банк. Установах
перевіряє цільове використання кошиів, виділених із бюджету на утримання ВРУ та її апарату, служби Президента , апарату КМУ, інших виконавчих органів, а також держ установами і організаціями , які діють за кордоном і на території України
здійснює зв’язки з контрольними органами іноземних країн та відносини з міжнародними організаціями , укладає угоди про співробітництво
здійснює аналіз порушень і відхилень у бюджетному процесі , готує і вносить до ВРУ пропозиції щодо їх усунень, а також щодо бюджетного законодавства.

14.Б-тне план-ння :визнач.,задачи,принципи.
Визначення бюджетного процнсу законодавчо затверджене у законі «Про бюджетну систему» ( 1995р.)
БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС – регламентований законодавством процес складання, розгляду і затвердження бюджетів, їх виконання і контроль за виконанням, а такохж складання і затвердження звітів про їх виконання.
По структурі – це бюджетне планування і виконання бюджету.
Бюджетне планування базується на задачах, які поставлені перед органами , які займаються бюджетним плануванням.
ЗАДАЧІ :
Визначення реальної величини доходів в наступному бджетному періоді ;
Обгрунтованість і визначення розмірів бюджетних видатків по кожному напрямку ;
Збалансованість бюджету.
Принципи бюджетного планування базуються на двох принципах побудови бюджетної системи: єдності і самостійності., науковості
При збереженні 2 принципів Б.планування проходить наступним чином:
Зверху-вниз - контрольні цифри;
Знизу – вверх - проектні розрахунки.
Науковості – всі розрахунки доходів, нормативів видатків по поточному бюджету, напрмки інвестицій бюджету повинні мати необхідне наукове обгрунтування.

13.Б-ний регламент.Відпов-ть держ.органів закон.і викон.влади.
Бюдж. процес в державі повинен регламентуватися БЮДЖЕТНИМ РЕГЛАМЕНТОМ – документом, в якому визначається порядок і терміни складання, розгляду і затвердження бюджету, а також організація його виконання. 
 Містить наступну інформацію :
1- визначає чітке розмежування функцій між органами державної влади і державного управління.
2- визначає перелік всієї документації, яка використовується у бюдженому процесі
3- Визначає особливий порядок виконання бюджету у разі його несовоєчасного затвердження
4- Встановлює відповідальність за :
Несвоєчасне і неякісне складання бюджету органами виконав. влади
За порушення термінів розгляду і затвердження бюджету органів законодав. влади
За нецільове використання коштів, виділених з бюджету ( фін. органи)

15.Підготовча робота по складанню пректа
 б-та.
а) - Складанню проекту бюджету передує розробка основних прогнозних макроек. показників економ. і соц. розвитку України: - обсяг ВВП, - обсяг НД, - обсяг прибутку в цілому та в розрізі адмін.-територ. одиниць, - показники балансу фін ресурсів, - платіжного балансу, валютного плану, - індекси змін оптових та роздрібних цін, - показники по фонду оплати праці, - обсяги геологорозвідувальних робіт.
Дані показники розробляє Мінекономіки.
Вони повинні бути розроблені до 1 червня року, який передує плановому разом з Мінфіном, НБУ, Мінстатом, ін. міністерствами і відомствами.
На підставі зазначених показників розробляються плани екон. і соц. розвитку окремих адмін.-територ. одиниць.
б) - КМ і Мінфін доводить до міністерств та відомств і виконавчих органів інструктивні листи про особливості складання розрахунків до проектів бюджетів на наступний бюджетний рік (до 15 травня).
У разі незбалансованості бюджету відповідного рівня (місцевого) готується наступна інформація для подання вищестоячим фін органам:
1. Розміри дотацій і зміни складу об’єктів, що підлягають бюджетному фінансуванню. Перед початком складаннЯ проекту бюджету ВР не пізніше 15 червня поточного року розробляє і представляє Президенту бюджетну резолюцію, в якій визначаються основні напрямки бюджетної політики на наступний рік.
Вперше бюджетна резолюція в Укр. була прийнята в 1995 р. Її розробка і затвердження законодавчо закріплено в Законі про бюдж. систему Укр.
2. Перед поч. склад-ня проектоб-ту ВРУ не пізніше 20 червня поточ.року розроб. І представл. Презид. б-ну резолюцію,в якій визнач.осн.напрямки бюдж.пол-тики на наст.бюдж.рік.
Основні напрямки бюджетної політики на 1998 рік :
1. пріорітетне спрямування коштів на оздоровлення вітчізняного виробництва ;
2. забезпечення функціонування соц-культ сфери і соц захисту населення
3. здійснення струткурних реформ
4. домогтися перерозподілу через доходну частину бюджету не більше 31% ВВП
5. формування взаємовідносин між держ та місцевими бюджетами в напрямку самостійності місцевих бюджетів
6. забезпечення режиму раціонального використання фін ресурсів з метою їх економії
7. введення річного мораторію на надання дотацій суб’єктам підприємницької діяльності , якщо такі не пов’язані з державним регулюванням цін; введення річного мораторію на надання бюджетних позик терміном погашення після 31 грудня.
У 1990 році через доходну частину бюджету розподілено 26,2 ВВП, 1991-32,7%; 1992-38,1%; 1993-40,4%; 1994-55,3%; 1996(план)-47%; 1997-46%, у1998 план-ся до 31%.

16.Порядок і терміни складання ДБ.
На підставі проведеної підготовчої роботи та фінан. можливостей держави до 1 липня поточного року Мініфін складає попередній проект держ бюджету і доводить відповідні контрольні цифри міністерствам та виконачим органам, відомствам, виконавчим органам нижчих рівнів, які в 2-тижневий термін розгялають одержані показники і в разі незгоди подають останньому відповідні розрахунки та обгрунтування.
До 1 серпня у Мінфіні при участі представників мін-в, відомств та виконавчих органів розглядаються пропозиції і зауваження, які були надіслані. У разі незгоди відповідна інформація передається до Кабміну разом з проектом держ. бюджета.
До 15 серпня Мінфін відповідно до пропозицій і зауважень готує другий проект держ. бюджету і передає на розгляд КМУ з відповідними розрахунками.
КМ для розгляду проектів держ. бюджету дається 2 тижні. У разі згоди до 1 вересня проект бюджету передають Президенту.
Президент у 2-тижневий термін розглядає проект бюджету і у разі згоди до 15 вересня передає ВР.

17.Порядок і терміни розгляду розгляду і затвердж.ДБ.
До 1 вересня проект бюджету передають на розгляд ВР. Проект держ. бюджету розглядають постійні комісії, які діють при ВР. Представляє проект держ бюджету Президент, з доповідями вивступають міністр Мінфіну і голови постійних комісій. Після проект проходить обговорення , в результаті чого приймається закон «ПРО Д.Б.» Законом про бюдж. систему Укр. встановлені два терміни затвердження проекту бюджету:
2 грудня. Якщо не прийнятий до 2 грудня, то ВР приймає постанову про порядок фінансування поточних витрат до затвердження бюджету
30 грудня . Якщо не затверджений до 30 грудня, то автоматично продовжують дію показники поточного року.

19.Закон про ДБ та його зміст.

Основна інформація, що міститься в Законі «ПРО Д.Б.» :
загальна сума доходів, видатків бюджету, граничний розмір
обсяг дефіциту та джерела покриття (ЦП, внутр. та зовніш. кредит).
2. Доходи бюджету в розрізі кодів бюджетної класифікації
3. Видатки відповідно до кодів бюдж класифікації
4. Суми дотацій і субвенцій, які передаються і держ бюджету місцевим.
5. Нормативи вірахувань від загал.-держ. регулюючих податків до місцевих бюджетів (ПДВ, АЗ, Пр П з гром., П на Пр фіз. осіб)
6. Суми вилучені на корист держ. бюдж.
7. Рішення по бюдж позичках
8. Оборотно-касова готівка ( не більше 2 % цільових фондів)
9. Доходи і видатки загальнодерж цільових фондів
10. Зміни, які відбулися при встановлені ставок і термінів сплати податків
11. Інше

18.Порядок склад.,розгляду,затвердж.МБ-в.
Складає проект відповідного місцевого бюджету відповідне фінансове управління (Мінфін АР Крим, обласні і міськи фінуправління) або фінансовий відділ на основі показників соц-ек розвитку території, доведених показників (нормативи відрахувань, дотацій, вилучення коштів)
Проекти фін планів підприємств і госп організацій, кошториси доходів і видатків бюджету
Складений проект бюджету розглядається відповідним виконавчим органом (держадм або виконкомами)
Республіканський бюджет Криму, обласні і міські Київ, Сев-ль передаються на розгляд ВР Криму та відповідним радам народних депутатів до 10 грудня поточного року.
Міські і районні бюджети подають відповідним Раднардапам до 25 грудня.
Якщо до 30 грудня не затверджується місцевий бюджет , то починають діяти цифри того бюджету , який був переданий на затвердження.
Місцевий бюджет може бути затверджений тільки після затвердження держ бюджету.

20.Поняття б-ного фін-ня та його орган-ція.
Фінансування із бюджету - це перерахування розпорядником коштів зх ступенів через установи банківської системи бюджетних коштів на видатки, визначені фін планами і кошторисами підприємств, організацій , установ і і затвердженого бюджету.
Принципи бюджетного фінансування :
Плановості
Цільового використання
У фінансуванні приймають участь фін органи( казначейство, фінупри, фін відділи) банківські установи і розпорядники коштів 3х ступенів.Організація бюджетного фінансування покладена на фін органи. По державному бюджету розрізняють 3 ступені розпорядників кошітв :
Головні
Розпорядники коштів 2го рівня
Розпорядники коштів 3го рівня
По місцевих бюджетах розрізняють два рівні розпорядників:
Головні
Розпорядники 3го рівня
21.Принципи і методи б-го фін-ня із ДБ та МБ-в.
Фінансування з бюджету здійснюється за такими схемами:

ексімбанк
нбу
піб
укрсоцбанк
україна
ощадбанк
аваль*
* відповідно до постанови КМУ №88 від 21.01.1998
Виконання ДБ за видатками визначаєтьсячітким виконанням своїх функцій всіма 3ма учасниками: фін органами, банками, розпорядниками коштів.
МЕТОДИ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ:
Метод відкриття кредитів. Базується на принципі авансування видатків на кредитній основі.використовувався в Україні до 1.07.1993 при фінансуванні із ДБ.
Метод перерахування коштів з рахунку бюджету на рахунки розпорядників коштів.До 1.07.1993 використовувася лише при фінансуванні з місцевих бюджетів. З цього моменту використовується при фінансуванні з бюджетів всіх рівнів.Сутність методу: перерахуванні здійснюється в межах наявних коштів на раунках бюджету.
Бюджетне фінансування із ДБ здійснюється відповідно до тимчасової інструкції «про порядок касового виконанняДБ за видатками» №28 від 21.03.1997
Відповідно до цієї інструкції фінансування із ДБ здійснюється :
через територіальні органи Д.К.
за відомчою структурою
23.Документооборот при фін-ні із ДБ.через органи ДКУ.
При такому виді фінансування органи Д.К. повинні мати дані про територіальне розташування мережі установ , підприємств, організацій, яким вони перераховують кошти.
ПОРЯДОК надання інформаіцї :
Головне управління Д.К. доводить цю інформацію до казначейств середньої ланки.
РК 2го рівня надають оргнам казначейства середньої ланки дані про мережу підвідомчих підприємств, в територіальному розрізі( міст, районів)
Органи казначейства середнього рівня , одержавши цю інформацію, передають органам казначейства базового рівня.
Також до органів казначейства доводять обсяги асгнуваня та кошториси видатків .Таку інформацію одержують місяць після затвердження бюджету.
ПОРЯДОК подання інформації :
ГРК надають зведені кошториси доходів і видатків в розрізі підвідомчих установ в головному управлінні Д.К.
ГУДК доводять цю інформацію до оргнів казначейства середнього рівня
РК2го рівня надають зведений кошторис доходів і видатків в розрізі підвідомчих установ оргнам казначейства середнього рівня , які доводять одержану інформацію базовому рівню
РК3го рівня надають затверджені кошториси доходів і видатків органам казначейства базового рівня.
Виконання видаткової чатсини ДБ здійснюється шляхом фінансування або проведення платежів безпосередньо на рахунки суб'єктів госп. діяльності.
Оплата витрат розпорядників коштів проводиться органами ДК шляхом безготівкового здійснення платежів на користь суб'єктів госп. діяльності
, які виконують відповідну роботу .
24.Документооборот і порядок отрим.готівки РК.
ДКУ надає дозвіл на отрим.готівки в банк.установах самими РК,на користь суб.господ.діяльн-ті,які викон.роботи,або надав.послуги РК.Для цього в органах Казнач.РК відпов.рівня відкрив.реєстрац.рах-ки.До кожного реєстрац.рах-ку відкрив.особові картки,в яких міститься розгорнута інформ.про виділені кошти на оплату рах-в та на видачу готівкою беспосер.РК.(схема 2.6)
22.Документооборот при фін-ні із ДБ за відомчою стр-рою.
На сьогодн.день в Укр.зберіг.фін-ня із ДБ за відомч.стр-рою.При дан.виді фін-ея РК відкрив.рах.в банк.установах(для ГРК та РК ІІст.-2рах.).Фін-ня із б-ту здійсн.шляхом перерах.коштів із рах-ку Казнач.на б-ні рах.РК-в.
В1998р. Для силових відомств фін-ня здійсн.наст.чином: через територ.органи ДКУ шляхом перерах.коштів б-ту із рах.Казнач.на б-ні рах.РК відпов.рівня.
26.Документооборот при фін-ні із МБ-в.
При фінансуванні з місцевих бюджетів використовується також метод перерахування коштів з рахунку бюджету на рахунок РК( в межах наявних в бюджеті кощтів)
Фінансування здійснюється за допомогою платіжних доручень.Їх використовують бухгалтерія фін відділу на основі форми№5( розпорядження на перерахування коштів з рахунку місцевого бюджету ), яку готує місцева бюджетна інспекція фін відділу.
Платіжне доручення виписується в 3х примірниках:
1й – залишається банківській установі, як основа для перерахування коштів
2-й – разом з коштами – розпоряднику коштів
3-й – повертається до фін відділу
27.Поняття і орг-ція викон-ня б-ту(органи,що забеспеч.викон-ня б-ту).
Виконати бюджет означає сформувати його доходну частину ( забезпечити надходження податків та платежів) і профінансувати видатки , затверджені в бюджеті. Загальне керівництво по виконанню бюджету покладено на КМУ. КМУ організує виконання бюджету через відповідні міністерства та відомства.
ДБ виконують безпосередньо :мінфін,казначейство,податкова адміністрація,КРУ.
Виконання місцевих бюджетів покладено на :фін управління та відділи,податкову адміністрацію,КРУ.
ЦА мінфіну - організує виконання бюджету ( ДБ).Фін управління та відділи здійснюють виконання вимдаткової частини та контроль за надходженням коштів в бюджет.Органи ДК - організують та здійснюють касове виконання ДБ( здійнюють бюджетне фінансування та контроль за надходженням доходів ДБ)
Податкова адмінінстрація – контролює своєчасність і правильність обрахування податків та платників та контролює своєчасність розрахунків з бюджетом.КРУ – здійснює контроль за цільовим використанням бюджетних коштів та матеріальних цінностей.
28.Розпис доходів і видатків,як основа викон-ня б-ту.б-тна класиф-ція.
Основою для виконання бюджету є розпис доходів(Д) та видатків(В).
Розпис Д і В здійснює мінфін .Розпис бюджету ре-ки Крим - мінфін ре-ки Крим. Обласних – обласні управління мінфіну; міських міст Києва та Севастополя – міські фінупри ; міських та районни-х – фін. Відділи.
Бюджетний розпис складається на 1 рік з поквартальною розбивкою. З 1997 року введена помісячна розбивка бюджетного розпису.Бюджетний розпис повинен бути збалансований.Розпис складається відповідно до кодів бюджетної класифікації.Визначення бюджетної класифікації законодавчо закріплене( Закон «про бюджетну систему У.» ):Бюджетна класифікація - єдиние систематизоване функціональне групування доходів та видатків по однорідним олзнакам , що забезпечує загальнодерж та міжнар порівняність бюджетних даних.Структуру бюджет класифікації розробляє КМУ і міфін, затверджує ВРУ.Структура нової бюдж класифікації затверджена постановою КМУ від 12.07.1996р. №327» про структуру бюджетної класифікації У.», в грудні 1997 року наказом мінфіну вона затверджена.Бюджет і звітність за 1998 рік складається відповідно до нової бюдж класифікації.Вона передбачає 4 блоки:
класифікація доходів.
Складові Д-ів бюджету:
податкові надходження + неподаткові надходження = поточні доходи;
поточні доходи+операції з капіталом(?) = сукупні доходи;
сукупні доходи офіційні трансферти + загальнодержавні цільові фонди = доходи бюджету.
Доходи класифікуються по 3х ознаках:
1) розділ - показує джерело одержання прибутку ( податок на прибуток , прибутковий, податки на збільшення ринкової вартості, 3й розділ – платежі за використання природних ресурсів)
2) глава показує вид податку( 1й розділ , податок на доходи фіз і юр осіб)
3)параграф – показує прибутки від окремих категорій фіз та юр осіб( податок на доходи робітників та службовців, на доходи працівників колективних с/г підприємств)
2. класифікація видатків:
функціональна – ( відповідно до функцій, що виконує держава)- передбачено 25 функц. Розділів і 134 підрозділи
відомча – виділено 186 шт., що фінансуються з ДБ
ек.класифікація видатків бюджету( за ек змістом виконуваних операцій) .
В основі класифікації видатків5 ознак:
група – один з функціональних розділів( 7й розділ – освіта)
розділ – показує підрозділ функц-го розділу( дошкіл., загсер школа, позашкільне)
глава – відомча підпорядкованість( міністерство освіти)
параграф – показує групи однотипних установ( загальноосвітня школа, інтернат, гімназія)
стаття – характеризує цільове призначяення( ст.1 - фонд з/п, ст.2 – наорахування на з/п, ст.3 – загальногосп витрати, і т.д.)
3. класифікація фінансування бюджету - позики, отримані від бюджтеів, НБУ, КБ та установ + міжнарод фін організацій, урядів іноземних країн, КБ іноземних
класифікація боргу за типом кредитора – суми заборгованості по одержаних позиках.

29.Організація викон-ня доход.частини б-ту.
Встановленою системою стягнення доходів бюджету передбачено, що по більшій частині доходів обчислення сум і їх перерахування в бюджет здійснюється самим платником.Це стосується юр осіб.
Розрахунки підприємств і організаційз бюджетом здійснюються в безготівковій формі на підставі платж доручення . Прийом платежі в від населення в готівковій формі здійснюють установи Ощадбанку, каси сіл та селищ.рад і каси спеціальних збирачів.Каси спеціальни

Категорія: Дивитися фільм онлайн | Переглядів: 4374 | Додав: grad | Теги: LOST | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 1

Водохреща 2019

Вы смотрели я смотрю тоже?: Кобзон умер: как Украина запомнила "звезду-авторит...

дискуссия успокаивает и вдохновляет надежду на то, что мир не так уж плох КРУГОСВЕТКА

4G, 4,5G в Украине шок И когда это будет

Випускний на площі під дощем шкільний випуск 2018

Червоноград Випускний 2018

Повне відео - Випускний 2018 у Червонограді.

2018 ДЖОН И ЕВА КРУГОСВЕТКА

КИЕВ ВСТРЕЧА ДЖОН И ЕВА КРУГОСВЕТКА

Выпускной и последний звонок

Випускний і останній дзвоник

Монетизация

Коллаборация, или сотрудничество

Я в шоке от клубники в 2018 году на рынке - снег в Карпатах какие цены в Украине Клубника соль мука сахар гречка Город Львов Ровно Луцк Ковель

Купить носки оптом от производителя 1opto.com.ua

панчішно-шкарпеткова фабрика eve1in.com

купить шкарпетки оптом

Носки Оптом 15-07-2024 eve1in.com Перейти на сайт Мы онлайн, задавайте вопросы!

Шоки, какие дороги в Украине


Google

Custom Search


Купить носки оптом от производителя

optom socks wholesale noski-optom noskioptom duna opt kamis shop

купить шкарпетки оптом

Welcome! Lviv  Львов. промо Tylko we Lwowie  Утром я еду во Львов. 01  Дороги Украины до Львова. 02  Монастырь и церковь Святого Онуфрия Львова. 03  улицы Богдана Хмельницкого Львова и увидели. 04 Выходной день для перевозки во Львове. 05  это Украина 2018. 06  Мэр Львова в поддержку Сенцова. 07 

Автобус, лимузин, дороги, Карпаты, Украина, Bus, limousine, road, Carpathian Mountains, Ukraine,

Город полностью затоплен затопило после ливня the city flooded the flood місто затопило потоп Вулиці затопило наводнение ВЕСЬ ГОРОД ЗАТОПИЛО ВОДОЙ! SHTORMAGEDDON ШТОРМАГЕДДОН

  главаря "ДНР" жизнь и смерть Захарченко

http://1opto.blogspot.com/2018/09/blog-post.html УБИТ Захарченко

Вы смотрели я смотрю тоже?: УБИТ Захарченко : главаря "ДНР" жизнь и смерть гла...

Вы смотрели я смотрю тоже?: УБИТ Захарченко : главаря "ДНР" жизнь и смерть гла...: УБИТ Захарченко : главаря "ДНР" жизнь и смерть главаря Весь путь главаря террористов "ДНР" Захарченка Александр Захар...

http://1opto.blogspot.com/2018/09/blog-post.html

Водохреща 2019

погода в Украине осенью Лето продлится до ноября

погода в Украине осенью Лето продлится до ноября

avatar
1 laumclogsLoma • 07:51:15, 11-11-2011
Наш сайт создан для Вашего удовольствия, здесь Вы можете расслабиться, отдохнуть не только душой, но и телеом, все самые мыслимые и не мыслимые удовольствия исполнят наши элитные индивидуалки,
Заходим сюда, звоним http://tinyurl.com/6aoezad
Наслаждаемся ))))
Вас ждет масса незабываемых впечатлений и ощущений )))

Вебмастера, кто желает хорошо зарабатывать, участвуем в партнерской программе,
до 60 центов за 1 клик http://tinyurl.com/5r2vr3w
avatar
Наше опитування
Сайту потрібен форум?
Всього відповідей: 37
Пошук
eve1in.com Саїйт
купити шкарпетки червоноград
оптом от производителя
панчішна фабрика каталог
шкарпетки львів
чоловічі шкарпетки
виробництво шкарпеток червоноград
шкарпетки купити
netstore.com.ua
уплотнитель для деревянных дверей deventer клей для дерева раколл уплотнитель для деревянных окон deventer
blogspot
Copyright MyCorp © 2024